استراتژی و تفکر استراتژیک

انواع مختلف استراتژی چیست؟ (بخش دوم)

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

انواع مختلف استراتژی تعیین کننده مسیر حرکت آتی سازمان ها است و مشخص می کند چه محصولی در کدام بازار ها عرضه شود به عبارت دیگر استراتژی تعیین می کند که چه؟ اهدافی باید محقق شود؟ کجا؟ روی کدام صنایع و بازار محصول ها باید تمرکز کرد؟، چگونه؟ مزیت های رقابتی مورد نیاز ،نحوه تخصیص منابع،…

  • تنوع گرایی همگون

ارائه محصول جدید ولی مرتبط با محصولات قبلی همانند بانک NWB در انگلستان شرکت بیمه انگلیسی L&G را خریداری کرده است که در شرایط ذیل منطقی میباشد. ،بازار فعلی شرکت بدون رشد و یا با رشد خیلی کم باشد. ،محصولات مرتبط جدید فروش محصولات فعلی را افزایش دهد. ،محصول مرتبط جدید با قیمت قابل رقابتی قابل عرضه باشد. ،محصول فعلی در ناحیه سراشیبی چرخه عمر باشد. ،ظرفیت مدیریتی شرکت بالاتر از بازار فعلی باشد.

  • تنوع گرایی غیرهمگون

ارائه محصول جدید و غیر مرتبط با محصولات قبلی همانند ورود شرکت سونی به کسب و کار مرتبط با کامپیوتر که در شرایط ذیل منطقی میباشد. کاهش مستمر فروش وسود بر روی رنج محصولات فعلی. ،پتانسیل مالی و مدیریتی سازمان برای ورود به کسب وکار جدید. ،هم‌افزایی مالی بین کسب و کار فعلی و کسب و کار جدید. ،اشباع بازار محصولات فعلی.

  • تنوع گرایی افقی

ارائه محصول جدید و غیر مرتبط ، به مشتریان فعلی شرکت همانند ورود شرکت زیراکس به کسب و کار تولید کاغذ که در شرایط ذیل منطقی میباشد. درآمد حاصل از کسب و کار فعلی با افزودن یک محصول غیرمرتبط تقویت شود. ،کسب وکار فعلی کم سود, کم رشد و به شدت رقابتی باشد. ،شبکه توزیع فعلی برای محصول جدید و غیرمرتبط قابل استفاده باشد. ،محصول جدید مکمل فصلی(دوره‌ای) محصول فعلی باشد.

  • استراتژی مشارکت

تشکیل یک سازمان جدید با حمایت و همکاری دو یا چند شرکت همانند ایجاد شرکت وسایل خانگی فیلیپس با سرمایه‌گذاری شرکت لوسنت و شرکت الکترونیک فیلیپس.

  • استراتژی کاهش

تجدید ساختار در فعالیتهای و هزینه‌ها به منظور جلوگیری از کاهش فروش و سود همانند تعطیل کارخانه تولید جیپ درکرایسلر.

  • استراتژی واگذاری

فروش یک بخش و یا جزیی از شرکت همانند فـــروش بخش وسایل صـوتی تصویری توسط شرکت جنرال الکتریک

  • استراتژی انحلال

فروش تمامی دارایی شرکت به منظور کسب ارزش ملموس آنها همانند شرکت ریبول تمامــی دارایی خود را فروخت و فعالیت خود را متوقف ساخت.

 

 

انواع استراتژی چیست؟ (بخش اول)

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.