منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

اهداف مدیریت منابع انسانی چیست؟

 

1 – اثربخشی سازمانی

( یکی از اهداف مدیریت منابع انسانی است که خود شامل: طراحی سازمان – طراحی شغل – تجزیه و تحلیل شغل – طبقه‌بندی مشاغل)
به صورت خلاصه . . .
در رابطه با اثربخشی سازمان‌ها نمی توان تعریف واحد و جامعی را بیان کرد زیرا تمرکز و تاکید بر اثربخشی در سازمان‌ها در رسیدن به اهداف است. همین امر باعث می‌شود که تعاریف متفاوت و تکمیل کننده‌ای در کنار این توضیح وجود داشته باشد.
اثربخشی سازمان عبارت است از “استفاده از یکسری منابع خاص نه کلیه منابع موجود در سازمان ! و فرسوده نکردن افراد غیر ضروری در راه رسیدن به اهداف”

 

2 – سرمایه انسانی

( یکی دیگر از اهداف مدیریت منابع انسانی است که خود شامل: برنامه ریزی – کارمندیابی – انتخاب – استخدام )
به صورت خلاصه . . .
مفهوم سرمایه به طور انفرادی به یک پارامتر گفته می‌شود که درآمد بیشتری برای سازمان بتواند رقم بزند. در سازمان سرمایه‌های بسیار زیادی را می‌توانید نام ببریم که می‌توان آنها را جزئی از دارایی‌های اصلی هم برشمرد از جمله سرمایه‌هایی به نام ماشین آلات یک کارخانه! اما مهمترین سرمایه یک سازمان به تعاریف اساتید بزرگ در مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی آن است.

سرمایه انسانی مجموعه دانش و مهارت‌های افراد است که سازمان می‌تواند برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کنند. اگرچه با اختراع هوش مصنوعی سرمایه‌های انسانی کمرنگ‌تر شده‌اند و خط تولیدهای بسیاری دیگر احتیاجی به نیروی انسانی ندارند اما جالب است که بدانید برای اختراع هوش مصنوعی ما به سرمایه‌های انسانی نیاز داشتیم و اکنون نیز برای پیشرفت و پیشبرد و همچنین اختراعاتی و خلق مزیت رقابتی در قالب نوآوری و تکنولوژی در شرکتمان ما به سرمایه‌های انسانی نیازمندیم.

 

3 – مدیریت دانش

( که خود شامل: مدیریت عملکرد – آموزش )
به صورت خلاصه . . .
دانش به مجموعه اطلاعات، راه کار عملی مرتبط با آن، نتایج به کارگیری آن در تصمیمات مختلف، آموزش مرتبط با آن، نگرش افراد در مشاغل و مسئولیت‌های مختلف در ارتباط با آن گفته می‌شود. سازمان‌های موفق، دریافته‌اند که دانش، مهمترین دارایی آنهاست. آنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت سازمان می‌نگرند.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای به کارگیری این نوع مدیریت، هزینه کرده اند. امروزه سرمایه‌های یک سازمان تنها سرمایه مالی و فیزیکی نیست بلکه سرمایه دانش افراد مهم‌تر از آن دو بوده و مورد توجه مدیران قرار گرفته است. به بیانی دیگر، مدیریت نیروی انسانی، وجه پیچیده مدیریت دانش است. مدیریت دانش، طبعاً باعث پیشرفت و تکامل دیگر سیستم‌های سازمان از قبیل TQM و BPR و آموزش‌های سازمانی شده و موقعیت سازمان را در فرصت‌های جدید، تقویت و پشتیبانی می‌کند.

 

4 – مدیریت پاداش

(که خود شامل: حقوق و دستمزد – ارزشیابی مشاغل – پاداش – مزایا)
به صورت خلاصه . . .
در بازار بسیار رقابتی امروز، نیاز سازمان‌ها به حفظ نیروی انسانی متخصص بیش از پیش آشکار شده است و ارائه پاداش راهبردی در جهت وصول به این مسئله بسیار مهم است. سازمان‌ها بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است. درچنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در جهت افزایش روز افزون بهره‌وری در کار با استفاده از مکانیسم‌های مختلف از جمله پاداش از اعم وظایف هر سازمان است.

پاداش عبارت است از « پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن ۱۹۹۳) – پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. (هلریگل، و دیگران ۱۹۹۵)» پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار است که از آن به عنوان یکی از منابع قدرت مدیر تحت عنوان «قدرت پاداش » یاد می‌شود. منظور از قدرت پاداش استفاده از پاداش‌های مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد است. به عبارتی، مدیر از قدرت پاداش به منظور تاثیرگذاری و کنترل رفتار زیردستان استفاده می‌کند. (رابینز و کالتر، ۱۹۹۹)

 

5 – روابط با کارکنان

(که خود شامل روابط صنعتی – مشارکت – ارتباطات)
به صورت خلاصه . . .
در تعریف روابط با کارکنان باید به نقاط مثبت این اصل اشاره کرد اگر سازمان‌ها به جای مخالفت و مجادله با اتحادیه‌های کارگری روابط مسالمت آمیزی را برقرار کنند و به حل مسائل و مشکلات بپردازند احساس مالکیت و وفاداری در کارکنان تقویت می‌شود. این مشارکت و همکاری به افزایش اعتماد بین مدیران و اعضای اتحادیه منجر می‌شود.

در نتیجه می‌توان اصل روابط کارکنان را به عنوان پلی که قرار است پیشرفت و ارتقای سازمان را از طریق کارکنان پذیرا باشد در نظر گرفت. مهارت‌های مهم برای مذاکره مبتنی بر منافع، عبارت است از شنود فعال، جمع آوری اطلاعات مشترک، طوفان مغزی و ساده سازی فرایند حل مسئله.

 

6 – بهداشت، ایمنی و رفاه

به صورت خلاصه . . .
به مجموعه فرایندهایی گفته می شود در داخل سازمان که انجام آن منجر به ارتقای سطح فردی پرسنل در رابطه با یکدیگر و سازمان می‌شود. مهمترین نقش به وجود آورنده بهداشت، ایمنی و رفاه زیر ساخت های سازمان می‌باشد.

برای مثال شما با تعبیه سرویس‌های بهداشتی دارای آبگرم می توانید سطح رضایت کارمندان خانم خود را تا حد ۸۰ درصد از نظر بهداشت افزایش دهید و با تهیه وسایل امنیتی برای پرسنل‌های فنی مهندسی خود در حین کار می‌توانید امنیت بیشتری را در فضای عملی به وجود آورید. خلق فضایی مناسب و راحت برای تعامل کارمندان از زیر ساخت رفاهی سرچشمه می‌گیرد و این امر در نهایت باعث ارتقای سطح بازدهی کارمندان در راستای اهداف سازمان و پیشرفت گروهی می‌شود.

 

7 – امور اداری

( که خود شامل چهارچوب قانونی و مقررات دولتی – رویه‌ها و اقدامات استخدام – سیستم اطلاعاتی منابع انسانی)
به صورت خلاصه . . .
مدیر امور اداری مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می کنند تا سازمان بتواند به صورت موثرتری کار کند. مدیر امور اداری بر رعایت شدن استانداردها و قوانین در قراردادهای سازمان نظارت دارد. او الگوهای مصرف انرژی، استفاده از فناوری و تجهیزات اداری را کنترل می‌کند. بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی مانند ترفیع، جابجایی، اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی و …

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.