تکنولوژی و فناوری اطلاعات

تکنولوژی یعنی چه و اجزای اصلی آن چیست؟!

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

تکنولوژی و یا همان فناوری از دو واژه یونانی “تکنو” و “لوژی” ترکیب شده است. تکنو به معنای فن و هنر و لوژی به معنای شناخت است. از این رو تکنولوژی به معنای شناخت فن ترجمه شده است.

هرچند برای آن تعاریفی بسیار جامع تر و متفاوت تر نیز ارائه شده است. اما با توجه به تمامی تعاریف، می‌توان تکنولوژی را اینگونه تعریف کرد:
تکنولوژی مجموعه ای از دانش، مهارتها و تجهیزات است که سطح توانمندی سازمان را برای انجام دادن فعالیت ها، فرایند ها و نیز برای توسعه محصولات و خدمات افزایش میدهند.”

 

اجزای تکنولوژی

اجزای اصلی تکنولوژی عبارتند از:
سخت افزار
انسان افزار
دانش افزار
سازمان افزار

 

فرایند انتقال تکنولوژی

1 – شناسایی فناوری که در آن فهرستی از فناوری‌های موجود یا مورد نیاز بررسی و شناسایی می‌شوند.

2 – انتخاب تکنولوژی که در آن یک سازمان با توجه به اهداف استراتژیک و عملیاتی خود و نیز محدودیت های پیش رو دارد گزینه هایی را از میان فناوری های فهرست شده در مرحله قبل انتخاب می کند.

3 – اکتساب فناوری که در آن فناوری های منتخب، کسب شده و جهت استفاده در اختیار سازمان قرار می‌گیرند.

4 – بهره‌برداری از فناوری که در آن فناوری در تولید یا بهبود محصولات و خدمات جدید استفاده می شود و در نهایت منجر به افزایش خلق ثروت و رقابت‌پذیری مبتنی بر فناوری برای سازمان خواهد شد.

5 – حفاظت دربرگیرنده دو رویکرد است، اول حفاظت از اسرار و مزیت‌های رقابتی سازمان که در فناوری نهفته می‌باشد و جلوگیری از انتقال ناخواسته فناوری به فضای بیرونی رقابتی؛ دوم تعبیه روش‌هایی برای مستندسازی و حفاظت از تجارب و دانش افراد سازمان.

6 – یادگیری جذب و بومی‌سازی دانش فناوری مبتنی بر انجام، استفاده و تعامل.

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.