مدیریت و رهبری

رهبری در سازمان چیست ؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب و کار

blank

رهبری در سازمان را  لیدرشیپ (LeaderShip) می نامند و در علم کسب و کار نوین اهمیت به سزایی در کسب و کار ما دارد.
اما رهبریت در سازمان چیست ؟ رهبریت در کسب و کار به چه معنی است و چه کاربردی دارد ؟ چرا سازمان ها بیشتر به یک رهبر نیاز دارند تا یک مدیر ؟ رهبریت در سازمان چه کمکی به منافع و پیشرفت سازمانمان خواهد کرد ؟

طبق روالی که همیشه در فیبز دنبال میکردید تئوری هر موضوعی را با یک مثال عنوان کرده بودیم شاید مبحث رهبریت بیشتر به درک موضوع بپردازد و در مرحله بعد یک علم کار محور باشد، از این رو شما را به فرا گیری علم رهبریت در ادامه دعوت خواهم کرد و امیدوارم که تاثیرات به سزای این علم را در سازمان خود نظاره گر باشید.

 

رهبران در سازمان چه کار میکنند ؟

رهبران در سازمان هر رخدادی را به چشم یک فرصت می نگرند و با تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مربی گری و خلق اعتماد به نفس، بی وقفه در راه رشد تیم خود می کوشند.  اساس برنامه ریزی ها و حرکت های رهبران در سازمان بر پایه علم استراتژیک است، استراتژی عبارت است از رویکردی که منابع موجود در سازمان را به فرصت های فرا روی سازمان تخصیص می دهد و از این طریق برای سازمان مزیت رقابتی به وجود می آورد.

رهبران همیشه در سازمان از سه عنصر منابع، فرصت و مزیت رقابتی استفاده خواهند کرد. منابع در سازمان شامل زیر مجموعه های فراوانی خواهد بود مانند: منابع مالی، منابع انسانی و …

فرصت در خارج از سازمان همیشه تعریف خواهد شد. رهبران با وارد شدن به میدان، فرصت های سازمان را کشف و از آن در راستای پیشرفت سازمان استفاده خواهند کرد.
مزیت رقابتی مجموعه عملکرد های رهبران است که برتری سازمان را نسبت به رقیبان در مقوله های مختلف نشان میدهد

 

رهبری به چه معنی است ؟

اگر بخواهیم خیلی مفهومی معنی رهبری در سازمان را تعریف بکنیم باید بگوییم که رهبری در سازمان به معنی تغییر است ! رهبری در سازمان به معنی کسی است که در محیط همانند یک موج سوار با موج هایی که به صورت فراز و فرود پدید می آیند موج سواری کند. این مفهومی ترین تعریف از رهبری در سازمان است.

با گذر زمان تمام پارامتر ها و متریال هایی که ما در زندگی با استفاده از آن ها امرار معاش میکنیم و با آن سازو کار زیستن و کسب و کار خود را شکل میدهیم در حال تغییر است از این رو همگام بودن با تغییرات محیط پیرامونمون از اقساط مهم یک رهبر است.

 

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.