رشد و توسعه فردی

روش سکوت در آموزش زبان انگلیسی چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب و کار

blank

این روش آموزش زبان انگلیسی مبتنی بر عدم تکلم معلم تا حد ممکن است. و این دانش آموزان هستند که صحبت می‌کنند. در فرایند این روش، یادگیرنده باید تشویق شود تا به زبان مقصد صحبت کند، آنها باید بیاموزند که به خودشان متکی بوده و حتی اشتباهاتشان را خودشان و با کمک همدیگر حل کنند. معلم تا جایی که ممکن باشد سکوت می‌کند. او فقط ممکن است بحث آن جلسه را مشخص کند و از افراد بخواهد در مورد آن بحث کنند تا هر کجا که لازم باشد اشکالات آنها را رفع کند. فرضیه آموزش زبان انگلیسی در این روش به شرح زیر است:

1 – اگر یادگیرنده به جای حفظ و تکرار کردن؛ از روشهای کشف و خلاقیت استفاده کند سریع‌تر و بهتر یاد می‌گیرد.

2 – یادگیری با استفاده از مواد آموزشی بهتر صورت می‌گیرد.

3 – یادگیری از طریق حل مسئله بهتر انجام می‌شود.

افزایش توانایی دانش آموزان در بیان منظور و افکار خود به زبان مقصد و رفع اشکالات و اشتباهات به شکل مستقل و متکی بر خود از بارزترین اهداف این روش آموزشی ( روش سکوت)  است. در این روش معلم نقشی هدایتگر و اصلاح کننده داشته و دانش آموزان با استفاده از دانش خود به برقراری ارتباط با یکدیگر اقدام می‌کنند و تحت هدایت معلم و با به کار گیری دانش خود بر روی زبان کار کرده و به رفع اشکالات می‌پردازند.

معلم شرایطی فراهم می‌کند که دانش آموزان بر روی ساختارهای زبان تمرکز کنند. این شرایط باعث فهم بهتر معنا می‌شود. به کمک راهنمایی‌های بسیارمحدود معلم؛ دانش آموزان ساختارها را فرا می‌گیرند. همچنین معلم از خطاهای دانش آموزان متوجه می‌شود که در کدام قسمت آنها دچار ضعف بوده وبه کمک بیشتری نیاز دارند .معلم غالبا ساکت اما فعال است.

او به فراهم کردن شرایطی می‌پردازد تا طی آن دانش آموزان درفرایند یادگیری قرار گیرند؛ وی به صحبت‌های آنان گوش می‌کند و از طریق حرکات غیر گفتاری و استفاده از وسایل آموزشی به آنان کمک می‌کند. او دائما حرکات دانش آموزان را تحت نظر دارد و هر زمان که احساسات آنها در امر یادگیری مداخله کند وی به دنبال راهی می‌گردد تا به آنان کمک کند تا بر این مشکل غلبه کنند.

از طریق بازخورد پایان هرجلسه دانش آموزان فرصت دارند احساسات خود را ابراز کنند. همچنین از آنجاییکه دانش آموزان به تعامل با یکدیگر تشویق شده‌اند انتظار ایجاد یک محیط یادگیری بانشاط و آرام مورد انتظار است. در این روش دانش آموز با آگاهی از فرهنگ به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از زبان، با فرهنگ گویشوران آن زبان خاص نیز آشنا می‌شود.

در روش سکوت از ابتدای آموزش زبان انگلیسی بر هر چهار مهارت زبان گفتار شنیدار نگارش و خوانش تاکید وجود داشته و از زبان مادری دانش آموز تنها هنگامی استفاده می‌شود که معلم بخواهد در تلفظ به دانش آموزان کمک کند. در این روش هیچگونه امتحان رسمی برای ارزشیابی وجود ندارد. معلم همیشه و در هر زمان در حال ارزشیابی دانش آموزان است.

اگر دانش آموزان بتوانند آنچه را که یاد گرفته‌اند در موقعیت‌های جدید بکار ببرند؛ مشخص می‌شود که آنان درس را به خوبی یاد گرفته‌اند. معلم هیچ گونه تشویق و تنبیهی بکار نمی‌برد زیرا با علم به اینکه هر کس دارای سرعت یادگیری متفاوتی است تشویق و تنبیه عامل اختلال در روند یادگیری خواهد بود.

خطاهای دانش آموزان یک امر طبیعی و جدا نشدنی از فرایند یادگیری است. معلم ازخطاهای دانش آموزان استفاده می‌کند تا متوجه شود آیا به تمرین اضافی احتیاج دارند یا خیر. او سعی می‌کند تا دانش آموزان خودشان بتوانند خطاهای خود را تصحیح کنند و اگر نتوانستند به عنوان آخرین راه چاره خطاهای آنان را تصحیح می‌کند.

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.