مالی و اقتصادی

صورت های مالی چیست و چرا مهم است؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب و کار

blank

شاید به آن اندازه که به استراتژی های بیرون سازمان اکتفا می کنیم باید به اندازه ای هم به فعالیت ها و استراتژی های درون سازمان نیز برسیم. بی شک می توان گفت که یکی از مهمترین قسمت های درون سازمان بخش مالی آن می باشد و یک مدیر مالی  مسئولیت گزارشات صورت های مالی را بر عهده میگیرد.

اما چرا صورت های مالی آنقدر مهم است و اصلا صورت های مالی چیست ؟

 

اگر بخواهیم طبق روال همیشگی در فیبز مطالب را روان و ساده بیان کنیم باید گفت که:

صورتهای مالی خلاصه ی عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری در موسسه (شرکت، سازمان) است.
مدیر مالی در سازمان میبایست صورت های مالی که حاوی اطلاعات مفید هم برای سرمایه گذاران و هم برای اعتباردهندگان در تصمیم گیری به اعتبار دادن و سرمایه گذاری و تصمیم های دیگر مهمند را تهیه کند.

 می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کرد.

به عبارت دیگر مدیران مالی در سازمان صورتهای مالی را تهیه خواهند کرد که اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت و جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند را در دست داشته باشند.

اطلاعات حسابداری در صورت های مالی توسط مدیریت یک شرکت مطابق یک دسته استانداردها که منشعب می شود از اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه می شود.

 

صورتهای مالی حاوی داده ها و اعداد و ارقامی است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آن می تواند نقش موثری در سیاست گذاری – تعیین خط مشی و برنامه ریزی موسسات ایفاء نماید. همچنین بیشترین کاربرد را برای بهره وری سازمان در راستای پیشرفت و برنامه ریزی های بلند مدت به همراه خواهد داشت.

 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می تواند در زمینه های زیر صورت پذیرد:

۱- بررسی نسبتهای نقدینگی و میزان توان شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت.

۲- بررسی نسبتهای عملیات از جمله گردش کالا و تولید بطوریکه بتوان فرآیند را از زمان تامین مواد اولیه و زمان تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.

۳- بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای.

۴- ارزیابی و بررسی توان مالی شرکت در پرداخت بدهی ها و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.

۵- بررسی وضعیت ساختار سرمایه.

۶- ارزیابی پروژه ها و طرحهای در دست اجرا و محاسبه بهای تمام آن.

۷- بررسی توان و قدرت بنگاه اقتصادی در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم و پلن های بازاریابی.

۸- تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده محصولات و کالاهی ساخته شده و فروش رفته.

۹- بررسی ساختار منابع انسانی و دهها موضوع مرتبط با سازمان.

 

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.