منابع انسانی

عوامل به خطر انداختن امنیت شغلی چیست؟

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

درصورتی که کارکنان نگران به خطر انداختن امنیت شغلی باشند و زمانی که از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می گردد، وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن وتضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود درصورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است .

در اینجا عوامل به خطر انداختن امنیت شغلی را بیان میکنیم :

رکود اقتصادی

تحقیقات ثابت کرده که رکود اقتصادی یک سازمان که در نهایت منجر به ورشکستگی آن می شود، می تواند تا حد زیادی امنیت شغلی کارمندان آن سازمان را به خطر بیاندازد. متأسفانه در اکثر مواقع، سیاست کلی سازمان ها در برخورد با مشکلات اقتصادی، استفاده از اهرم تعدیل نیرو و اخراج کارمندان برای کم کردن هزینه ها می باشد که به خودی خود مهمترین عامل از بین رفتن امنیت شغلی در کارمندان و ایجاد استرس شغلی در آن ها می باشد.

جابجایی های مکرر در شغل

دومین عاملی که می تواند یک فرد را از داشتن امنیت شغلی محروم سازد، جابجایی مکرر او از شغلی به شغل دیگر است. فردی که دائما ردیف شغلیش تغییر می کند، هیچ گاه از ادامه فعالیت خود در شغلی که دارد، آگاه نیست و همین امر باعث افت بازدهی او نیز خواهد شد.

عدم علاقه به شغل

اگر فرد به شغل خود علاقه ای نداشته باشد و صرفاً از روی اجبار به آن شغل تن دهد، این فرد دارای امنیت شغلی نخواهد بود. چرا که با کوچکترین مشکل در محیط کار، و یا پیشنهاد مشاغل دیگر، ممکن است از شغل فعلی خود چشم پوشی نماید.

عدم داشتن رضایت اقتصادی

بسیاری از افراد بوده اند که با وجود لذت بردن از کار خود، به دلیل عدم تأمین هزینه های اقتصادی توسط شغلشان، از آن کار استئفا داده و مسیر دیگری را برگزیده اند. این افراد به دلیل عدم تأمین مناسب مالی، مجبور به ترک شغل خود می شوند.

 

راه کارهای ایجاد امنیت شغلی در کارمندان:

جابجایی کمتردرشغل

جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت در شغل است که حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی و تخصص پیدا کردند بخشی از امنیت شغلی آنها شکل می گیرد.

تمرکز بر شغل توسط افراد

بیانگر وجود ثبات شغلی است که این تمرکز از دو شغله شدن افراد جلوگیری و بخشی از امنیت را در شغل شکل می دهد.

انتخاب شغل مناسب

انتخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت علاقه مندی از کار است که با امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد .

رضایت اقتصادی

رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کار شده و احساس برابری در کارکنان شکل می گیرد. که خود احساس برابری در سازمان، نقش مؤثری در امنیت شغلی ایفا می کند.

وابسته شدن فرد به سازمان

وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجود امنیت در شغل است که حاصل آن تعهد سازمانی است. زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خود دفاع کنند، بطور مستقیم و غیرمستقیم اعتبار سازمان را تقویت کرده که درسایه آن امنیت شغلی افراد تأمین می گردد.

احساس آرامش

احساس آرامش درکار منجر به رهایی از فشار شغلی گردیده و در نتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای شغلی تهدید می شود، تأمین می گردد.

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.