منابع انسانی

عوامل محیطی موثر بر منابع انسانی کدام است؟(بخش اول)

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

عوامل محیطی موثر بر منابع انسانی شامل دو قسمت است: ۱-عوامل محیطی درون سازمانی ۲-عوامل محیطی برون سازمانی

 

۱-عوامل محیطی درون سازمانی

محیط درون سازمانی از عواملی تشکیل می گردد که از داخل سازمان بر وظایف مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد. عوامل درونی شامل مأموریت ها و اهداف بلند مدت سازمان و خط مشی ها و فرهنگ سازمان و عملکرد واحدهای اجرایی سازمان می گردد. خط مشى هاى کلى مدیریت منابع انسانى که بر فعالیت هاى مدیر پرسنل تأثیر مى گذارند عبارتند از: تأمین امنیت کارى براى کلیه کارکنانن ،تشویق همه کارکنان به منظور دستیابى به توانایى هاى بالقوه خود و پرداخت به کارگیرى سیاست ترفیع از داخل براى پر کردن پست هاى خالى و ارج نهادن به نیروهاى موجود. تأثیر عوامل محیطی بیرونی بر سازمان بر مدیریت منابع انسانی ، نا معین و از بعضی جهات غیرقابل پیش بینی هستند و بدیهی است که به طرق مختلف درون سازمان را هم تحت تأثیر قرار می دهند.

در این شرایط نامعین، افراد سازمان بخصوص تیم تصمیم گیری، در مورد عوامل محیطی مؤثر و تغییرات، اطلاعات خاصی در دسترس ندارند و یا تغییرات به صورتی ایجاد شده است که تجزیه و تحلیل آن با مشکل همراه می شود، لذا برای بررسی و پیگیری میزان نامعینی باید دو بعد “ساده پیچیده” و بعد “ثابت متغیر” را مورد تحلیل قرار داد تا به نتیجه برسیم.

بعد ساده پیچیده:

در یک محیط پیچیده، عناصر برون سازمانی زیادی بر عملیات سازمان نفوذ دارند، تعامل بین سازمان و محیط زیاد و بین رقبا، رقابت شدید است. اما در یک محیط ساده تعداد اندکی از عناصر محیطی بر سازمان اثر می گذارند و تعامل بین سازمان و محیط محدود است.

 

بعد ثابت متغیر:

در این بعد عوامل برون سازمانی سریع تغییر می کنند. به علت وجود تعداد زیادی از رقبا و تغییرات سریع و مداوم تکنولوژی، سازمان ها به دنبال ارائه محصول جدید و با کیفیت بهتر می باشند. اما در شرایط محیطی ثابت، تغییرات عوامل محیطی بسیار کند و آرام پیش می رود.

از این رو مسائل بسیار دیگری می تواند بر عوامل محیطی درون سازمانی افزود همانند: ویژگی های فردی، ویژگی های نیرو کار، روابط میان فردی، ویژگی های سازمانی و … در این جا به یک مثال در رابطه با تفاوت های فردی و شخصیتی وتأثیر آن بر موفقیت های شغلی می پردازیم.
در بسیاری از موارد، دلیل شکست افراد در انجام دادن اثر بخش وظایف شغلی خود در سازمان،کمبود هوش یا فقدان مهارت های فنی آنان نیست، بلکه همسو نبودن ویژگی های شخصیت آنان و شغلی است که به عهده دارند. به همین دلیل، لازم است به این زمینه ی خاص از روانشناسی کار توجه داشته باشیم و نتیجه مطالعات مرتبط با شخصیت در کار را بشناسیم.

نتیجه مروری بر تحقیقات گوناگون در زمینه ویژگی های شخصیتی و موفقیت شغلی نشان داده است که ویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی همبستگی دارد و در شرایطی این همبستگی قوی است که یک عامل شخصیتی، با شرح شغل فرد، مرتبط باشد. برای مثال، صفت برونگرایی می تواند یکی از پیش بینی های معتبر برای موفقیت در فروشندگی باشد.

وقتی غیر روانشناسان درباره شخصیت سخن می گویند، از این اصطلاح برای ارزیابی رفتار در رابطه با مردم استفاده می کنند. یکی از روش های اثر بخش برای توهین کردن به شخص دیگر آن است که مثلاً بگوییم: “از من نخواه با او کار کنم، شخصیت او وحشتناک است”. وقتی یک روانشناس از اصطلاح شخصیت استفاده می کند، قصد ندارد به قضاوت ارزشی بپردازد، بلکه می خواهد آن دسته از الگو های رفتاری پایدار و با دوام یک فرد را توصیف کند که در موقعیت های گوناگون، نشان داده می شود. نحوه راه رفتن، سخن گفتن، وضع ظاهر، محتوای سخنان، ارزش ها و تعارض های درونی فرد، جملگی اجزای گوناگون شخصیت وی را تشکیل می دهند.

 

عوامل محیطی موثر بر منابع انسانی کدام است؟(بخش دوم)

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.