منابع انسانی

عوامل محیطی موثر بر منابع انسانی کدام است؟(بخش دوم)

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

عوامل محیطی موثر بر منابع انسانی شامل دو قسمت است: ۱-عوامل محیطی درون سازمانی ۲-عوامل محیطی برون سازمانی

 

۲-عوامل محیطی برون سازمانی

عواملی هستند که معمولا خارج از کنترل بخش مدیریت هستند. قوانین دولتى یکى از مهم ترین فشارهاى برون سازمانى در مورد عملکرد مدیریت منابع انسانى، خط مشى ها و قوانین متنی عمومى جامعه است. قوانین و خط مشى هاى عمومى بر طیف وسیعى از وظایف مدیر پرسنل تأثیر مى گذارد. در جمهورى اسلامى ایران، امور مربوط به نیروى انسانى در بخش دولتى، مشمول قوانین استخدام کشورى مى باشد که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور اجرا مى شود.

مدیران منابع انسانى در بخش دولتى مى بایست با قوانین استخدام کشورى و اهداف و وظایف سازمان امور استخدامى کشور، آشنایى کافى داشته باشند و با توجه به آنها به انجام وظایف مدیریت منابع انسانى بپردازند. بازار نیروی کار، جامعه، رقابت مشتریان، تکنولوژی و سهام داران، هر یک از این عوامل ها به طور جداگانه یا ترکیبی می توانند محدودیت هایی برای سازمان ایجاد کنند( مدیریت منابع انسانی بیشتر تحت تأثیر مورد دوم قرار می گیرد). از این رو برای مثال میتوان به رقبا و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان اشاره کرد اشاره کرد.

مزیت رقابتی یک برتری نسبت به رقبا است. در فضای رقابتی زمانی خیلی خوب فعالیت می کنیم که نسبت به رقبا برتری هایی داشته باشیم که فاقد آن باشند. سازمان ها مبتنی بر یکسری شایستگی های محوری است که می توانند محصولی را عرضه کنند که از رقبای خود برتر باشند یا دارای مزیت رقابتی باشند.

شایستگی های محوری باید ویژگی های زیر را داشته باشند:
– باید دارای ارزش زیادی باشند (ارزشمند باشد)
– قابل تقلید نباشد یا به راحتی تقلید نشود
– منحصر به فرد باشد
-کمیاب بودن (خیلی در دسترس نباشد)

منابع انسانی تمام ویژگی هایی که در شایستگی محوری نام بردیم را دارند. این منابع انسانی است که به واسطه ویژگی هایی که دارند می توانند به عنوان شایستگی محوری سازمان، مزیت رقابتی ایجاد کنند و سازمان به واسطه این منابع هستند که می تواند از سایر منابع سازمانی استفاده کند.
مدیریت اثر بخش منابع انسانی بسیار مهم است و اگر سازمان ها نتوانند به خوبی این منابع را مدیریت کنند سازمان با مشکلات روبرو می شود. در مدیریت منابع انسانی؛ تکنیک ها، چارچوب ها و روش هایی را باید به کار گرفت که بتواند این منابع ارزشمند را به طور اثر بخش مدیریت کند.

 

عوامل محیطی موثر بر منابع انسانی کدام است؟(بخش اول)

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.