استراتژی و تفکر استراتژیک

مفروضات اصلی بر منابع برای کسب مزیت رقابتی !

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

مفروضات اصلی بر منابع برای کسب مزیت رقابتی :

  • شایستگی های منحصر بفرد

منابع و قابلیت ها سرچشمه شایستگی‌های منحصر بفرد سازمان هستند. منابع می‌توانند ملموس و یا غیرملموس باشند و از طریق روش‌های مورد عمل سازمان به قابلیت هایی تبدیل شوند. اغلب منابع و قابلیت‌ها نتیجه سرمایه گذاری در عوامل پایدار، تخصصی و غیر قابل داد و ستد هستند.

  • قابلیت پایداری

وجود شرایط منحصر به فرد بودن در یک استراتژی واحد کسب و کار برای پایدار کردن برتری رقابتی ضروری است. به عبارت دیگر هیچگونه تهدید جایگزینی و تقلید وجود نداشته باشد. از منظر مبتنی بر منابع، منابع سازمان باید دارای ویژگی‌هایی باشند که بالقوه‌گی آنها بتوانند برتری رقابتی پایدار را حفظ کنند. این ویژگیها باید با ارزش، کمیاب و غیر قابل تقلید و جایگزین باشند.

  • قابلیت حفظ

اگر استراتژی منحصر بفرد و پایدار باشد می‌تواند ایجاد کننده ارزش اقتصادی نیز باشد. قابلیت حفظ به این سئوال پاسخ میدهد که چه کسی از حاصل کار بهره مند خواهد شد. گاهی به دلیل وجود شکاف بین مالکیت و کنترل، مالکان واقعی نمی‌توانند از مجموع ارزش تولید شده بهره‌مند شوند. ممکن است عوامل مکمل و تخصصی توسط اشخاصی به غیر از مالکان کنترل شود، در نتیجه باعث خروج نقدینگی از کسب و کار شوند. اصطلاحاً به آن مخالفت و جلوگیری یا هلد آپ ‘holdup’  گفته می‌شود. دومین تهدید در قابلیت حفظ ارزش اقتصادی سلاک ‘slack’  نامیده می‌شود. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش اقتصادی به دست آمده به مراتب کمتر از ارزش پیش بینی شده باشد.

  • فرصت و زمان

یکی دیگر از شرایط ضروری برای کسب برتری رقابتی وجود منابع مالی می‌باشد. هزینه هایی که صرف کسب منابع می‌شوند باید کمتر از ارزش تولید شده توسط آن منابع باشند به عبارت دیگر، هزینه مستتر در اجرای استراتژی یک واحد کسب و کار، نباید ارزش تولید شده در آن واحد فزونی داشته باشد. لازمه تأمین مزیت رقابتی ایجاد شرایط مناسب در زمان و فرصت مناسب است.

 

 

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.