مهارت های زندگی

نکات لازم برای موفقیت که سرنوشت شما را رقم خواهد زد!

فیبز، نشریه آنلاین مدیریت کسب وکار

blank

این ده نکته مهم سرنوشت شما را رقم خواهد زد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ را منتشر کرده است. این فهرست نکات جالبی برای گفتن دارد.

۱- مهارت حل مسایل پیچیده مانند ۲۰۱۵ همچنان در رتبه اول در سال ۲۰۲۰ باقی خواهد موند و کماکان مهمترین مهارت یک فرد در دنیای پیچیده امروز محسوب میشود.

۲- تفکر نقادانه از رتبه ۴ به رتبه ۲ صعود میکند. این به این معنی است که دنیای جدید نیاز بیشتری به تحلیل نقادانه در ارتباط با وضع موجود و تفکرات و سنتهای گذشته خواهد داشت.

۳- خلاقیت از رتبه ۱۰ به رتبه ۳ صعود میکند! بالاترین صعود در جدول! و البته این صعود کاملاً طبیعی به نظر میرسد. با پیچیدگی های روزافزون در دنیای امروز حل مسئله نیاز روزافزونی به خلاقیت خواهد داشت.

۴- مهارت مدیریت انسانها همچنان در ۵ مهارت برتر جاخوش می کند. این نشان میدهد که این مهارت اهمیت بالایی در موفقیت دارد.

۵- هوش احساسی/عاطفی/هیجانی یک مهارت کاملاً جدید در ۱۰ مهارت برتره! البته به هیچوجه موضوع جدیدی نیست ولی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

۶- قضاوت و تصمیم گیری با وجود ورود خلاقیت و هوش عاطفی به مکانهای بالاتر جدول, از رتبه ۸ به رتبه ۷ صعود خواهد کرد! این نشون میده که قضاوت ما و قدرت تصمیم گیری ما برای ساختن دنیای جدید نقش حیاتی داره.

۷- و انعطاف پذیری ادراکی یک مهارت جدید هست … در شیوه و رویکرد ادراکی خودمون باید انعطاف پذیرتر باشیم.

نگاهی عمیق به این فهرست سه پیام کلیدی برای ما دارد:

۸- مهارت های مرتبط با اندیشیدن در این لیست غوغا می کند. از حل مسایل پیچیده تا اتعطاف پذیری ادراکی. ما چقدر واقعا به این مهارت ها مسلط هستیم، مگر نه این است که بسیاری از نکبت هایی که در زندگی شخصی و اجتماعی گرفتار آن هستیم ناشی از همین علیل بودن (ناتوانی ما) در حل مسایل، قضاوت، تصمیم گیری و انعطاف پذیری ادراکی است.

۹- وقتی این لیست را با دروس دبستان، دبیرستان و دروس عمومی دانشگاه مقایسه می کنیم، یک شکاف وحشتناک خود را نشان می دهد. متاسفانه نظام آموزشی ما اندیشه ها را می آموزد و نه اندیشیدن را. خیلی نباید به آموخته های نظام آموزشی فعلی تکیه کرد.

۱۰- باید برای خود یک برنامه توسعه فردی برای موفقیت تنظیم کنیم و هوش هیجانی خود را تقویت کنیم، انعطاف پذیری ادراکی خود را بیشتر کنیم و اصول و فنون مذاکره را بیاموزیم و خلاقیت را تمرین کنیم. صرفاً با درس خواندن و ۲۰ گرفتن ما انسان های ۲۰۲۰ نخواهیم شد.

کیانوش مولودی

برایم مهم است که در فیبز بتوانم به افزایش علم و آگاهی مردمم کمک کنم. همه ما به این دلیل اینجا جمع شده ایم تا بتوانیم مشکلی را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.