حقوق نشر

فیبز به عنوان یک وبسایت اینترنتی که ماموریت آن ترویج دانش کسب و کار است از حقوق نشر به طور کامل پیروی می کند. مقالات تولید شده در این وبسایت ممکن است از منابع مختلفی گردآوری و برای استفاده های گوناگون در نوشته های منتشر شده تعبیه شده باشد. در پایان هر نوشته اگر متن نوشته به صورت کامل از منبعی دریافت شده باشد به منبع آن اشاره خواهد شد. ولاغیر در صورت اعتراض به استفاده از منابع نوشتاری مختلف در هر بخش از نوشته های منتشر شده میتوانید درخواست خود را با موضوع “کپی رایت” به آدرس info@fabes.org ارسال نمایید تا دپارتمان مورد نظر با شما وارد مکاتبه شود. همچنین لیست نام برده در زیر منابعی میباشند که ممکن است در نوشته های منتشر شده از آن استفاده شده باشد. این لیست به مرور افزایش می یابد.

The Fabes as a website whose mission is to promote business knowledge fully complies with the copyright. Articles produced on this website may be collected from various sources and incorporated for various purposes. At the end of each post, the source text will be cited if the full text is from a source. otherwise, if you object to the use of various written sources in any part of the published article, you may submit your request with the subject of “copyright” to info@fabes.org so that the department will contact you. Also listed below are resources that may be used in published articles. This list is growing steadily